Object

Title: Utopia „nie inności” w niepełnosprawności. Na marginesie rozważań o sztuce osób niepełnosprawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Utopia „nie inności” w niepełnosprawności. Na marginesie rozważań o sztuce osób niepełnosprawnych

Alternative title:

Utopia „of diversity” in the disability. On the margins of discussion about the art of people with disabilities

Creator:

Nieduziak, Edyta

Subject and Keywords:

art brut   artistic creation of disabled people   disability   model of disability  
art brut   model niepełnosprawności   niepełnosprawność   twórczość artystyczna niepełnosprawnych

Abstract:

The use of the concept of disability entails the construction of models of this phenomenon. The most common of these are extreme models: medical and social. They are used by representatives of various communities, including those involved in artistic creativity. Is there any connection between the practice of art and disability? Despite the slogans that „anyone can be an artist” and „disability does not determine the artistic activity”, „creative freedom” and „equality before the art”, it turns out that certain models of disability are accepted. This article tries to show, on the example of two artists: Maria Wnęk and Frida Kahlo, different ways of looking at the art of disabled people depending on contexts and accordingly giving them different meanings to the images they created.  

Stosowanie pojęcia niepełnosprawności pociąga za sobą konstruowanie jej modeli. Najczęstsze z nich to skrajne modele: medyczny i społeczny. Są one wykorzystywane, przez przedstawicieli różnych środowisk, również w dyskusjach dotyczących twórczości artystycznej. Czy istnieje związek pomiędzy uprawianiem sztuki a niepełnosprawnością? Pomimo haseł, że „każdy może być artystą”, a „niepełnosprawność nie determinuje aktywności artystycznej”, pomimo haseł „twórczej wolności” i „równości wobec sztuki”, okazuje się, że pewne modele niepełnosprawności są przyjmowane. Artykuł ukazuje, na przy- kładzie twórczości dwóch artystek: Marii Wnęk i Fridy Kahlo, różne sposoby patrzenia na sztukę osób niepełnosprawnych, w zależności od kontekstów, i stosownie do nich nadawania innych znaczeń obrazom, które stworzyły.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87509   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.142

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 178-192.

Rights holder:

Copyright by Edyta Nieduziak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Apr 17, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

375

Number of object content views in PDF format

452

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92832

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information