Object

Title: Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Orzekanie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników

Alternative title:

Disability and disability degree assessment by medical examiners

Creator:

Drobnik, Jarosław   Paplicki, Mateusz   Susło, Robert

ORCID:

0000-0001-5472-1485   0000-0002-4169-9298   0000-0002-2680-7617

Subject and Keywords:

disability   disability assessment   medical examiner   disability degree  
niepełnosprawność   orzekanie o niepełnosprawności   lekarz orzecznik   stopień niepełnosprawności

Abstract:

Ustalenie definicji oraz skali występowania niepełnosprawności w społeczeństwie napotyka na liczne trudności metodologiczne i praktyczne ‒ w szczególności kryteria niepełnosprawności biologiczne i formalno-prawne nie pokrywają się. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień i dlatego może być postrzegane przez część społeczeństwa jako atrakcyjne. Z tego względu postępowanie w tym zakresie jest w Polsce sformalizowane, niemniej kluczowa pozostaje w nim rola odpowiednio przeszkolonego lekarza, co znajduje swoje odbicie w strukturze i organizacji pracy powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Występuje wiele różnic proceduralnych w przebiegu postępowania prowadzonego w przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, i osób młodszych, czyli w orzekaniu ‒ odpowiednio ‒ o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego albo lekkiego, oraz niepełnosprawności. Wniosek o wydanie orzeczenia rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej, która jest podstawą wniosku. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za okresowe, jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia, albo trwałe, gdy stan zdrowia nie rokuje poprawy

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Zacharko, Lidia. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:99633   ISBN 978-83-66066-79-3 (druk)   ISBN 978-83-66066-80-9 (online)

DOI:

10.34616/23.19.136

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 151)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Spółdzielnie socjalne ...

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Dec 2, 2019

Number of object content hits:

826

Number of object content views in PDF format

805

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information