Object

Title: Polish educational system and utopian vision of the integration of people with disabilities ; Polski system edukacyjny w obliczu utopijnej wizji integracji osób niepełnosprawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polish educational system and utopian vision of the integration of people with disabilities  
Polski system edukacyjny w obliczu utopijnej wizji integracji osób niepełnosprawnych

Creator:

Jerzyk, Marta

Subject and Keywords:

disability   education   integration  
edukacja   integracja   niepełnosprawność

Abstract:

In many developed European countries, the integration of people with disabilities into full life in society takes place primarily on the basis of integral education. Currently one of the priorities of the Polish education system is the integration of pupils with various disabilities with their able peers in mass institutions or in integration departments. The aim of this thesis is to try to systematize the basic knowledge about integration education for children and young people with disabilities, to show the main directions of its transformation, and to build an expanded reality related to the education of people with disabilities. Despite many social, economic and legislative changes, during permanent development of the state, Polish educational system in many aspects is unable to realize today’s utopian vision of integration education.  

W wielu rozwiniętych krajach europejskich włączanie osób niepełnosprawnych do pełnego życia w społeczeństwie odbywa się przede wszystkim na bazie edukacji integracyjnej. Aktualnie jednym z priorytetów polskiego systemu edukacyjnego jest integracja uczniów z różnymi niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami w placówkach masowych lub w oddziałach integracyjnych. Celem niniejszego artykułu jest próba usystematyzowania podstawowej wiedzy na temat edukacji integracyjnej dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością, ukazanie głównych kierunków jej przemian oraz budowanie poszerzonej rzeczywistości związanej z kształceniem osób z niepełnosprawnością. Mimo wielu przemian społecznych, ekonomicznych, permanentnego rozwoju państwa, a także zmian o charakterze legislacyjnym, polski system edukacyjny w wielu aspektach nie jest w stanie zrealizować dziś utopijnej wizji edukacji integracyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87511   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.144

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 210-221.

Rights holder:

Copyright by Marta Jerzyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

603

Number of object content views in PDF format

677

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92834

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information