Kontakt

Informacje kontaktowe:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław, POLSKA
telefon: (+48) 71-346-313-10, fax: (+48) 71-346-31-66
www: http://www.bu.uni.wroc.pl/
e-mail: repozytorium@bu.uni.wroc.pl

Mozesz również użyć poniższego formularza: