Object

Title: The role of reflexivity in the context of adults’ self-creation process ; Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of reflexivity in the context of adults’ self-creation process  
Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

Creator:

Sladek, Anna

Subject and Keywords:

late modernity   reflexivity   self-creation  
autokreacja   późna nowoczesność   refleksyjność

Abstract:

Reflexivity grew particularly significant in late modernity, as a characteristic of culture on the one hand, and a factor important for the man’s development, on the other. The aim of this work is to analyze the idea of reflexivity as one of central categories which describe changes in late modernity, and, next, to outline its function in the process of adults’ self-creation. Reflexivity is a relatively new idea, embracing two primary dimensions: cognitive and self-referent. It is a characteristic feature of late modernity that the two dimensions interpenetrate each other, and that numerous ways of understanding reflexivity are accepted. Reflexivity is becoming an inalienable competence of an adult individual in late modernity, one that launches the process of his self-creation. On the one hand, reflexivity is connected with undertaking critical reflection over one’s life and its circumstances. On the other hand, it is a feature of social structures or creations of culture which, by evoking a responsive reorganization of an individual’s life, enforce his reaction, reflection, or sometimes even a conscious life change.  

Refleksyjność nabrała istotnego znaczenia w późnej nowoczesności, z jednej strony jako cecha kultury, a z drugiej właściwość istotna dla rozwoju człowieka. Celem opracowania jest analiza pojęcia refleksyjności jako jednej z centralnych kategorii opisujących zamiany w późnej nowoczesności, a następnie na tym tle zarysowanie jej roli w procesie autokreacji ludzi dorosłych. Refleksyjność jest pojęciem stosunkowo nowym. Można w nim wyróżnić dwa podstawowe wymiary: poznawczy i zwrotny. Charakterystycznym rysem późnej nowoczesności jest przenikanie się obu wymiarów refleksyjności oraz akceptacja wielości sposobów jej rozumienia. Staje się ona wręcz niezbywalną kompetencją dorosłego człowieka w późnej nowoczesności wyzwalająca proces jego autokreacji. Z jednej strony refleksyjność wiąże się z podejmowaniem krytycznej refleksji nad własnym życiem i jego warunkami. Z drugiej strony jest ona cechą struktur społecznych czy wytworów kultury, które zwrotnie reorganizując życie człowieka, zmuszają go do reakcji, zastanowienia się, a czasem nawet do zmiany własnego życia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89336   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.213

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 47-61

Rights holder:

Copyright by Anna Sladek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

263

Number of object content views in PDF format

289

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94667

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information