Object

Title: Towards inner transformation. Reflection as a biographic pivotal point ; W kierunku przemiany wewnętrznej. Refleksja jako biograficzny punkt zwrotny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Towards inner transformation. Reflection as a biographic pivotal point  
W kierunku przemiany wewnętrznej. Refleksja jako biograficzny punkt zwrotny

Creator:

Żywczok, Alicja

Subject and Keywords:

educational process   inner transformation   reflection   reflexivity   self-correctness   self-discovery  
autokorekta   autorefleksja   proces edukacyjny   przemiana wewnętrzna   refleksja   refleksyjność   samopoznanie

Abstract:

In the article the author discusses problems connected with reflection understood as: a scientific reflection (related to a specific issue), a critical reflection and self-reflection leading to self-discovery and self-correctness, i.e. inner transformation. The author reveals the significance of reflection in the phylo- and ontogenetic development of the human being, in the modification of human behavior, especially in the properly conducted educational process. The analysis of the concept of reflection, as known in the humanities and social sciences, reveals the differences between the reflection and thinking, contemplation, introspection and concentration of attention. The author also points out the present-day problem of reflexivity insufficiency (understood as a mental disposition), related to such factors as information technology expansion, disturbances of the emotional, moral and spiritual harmony in children, youth and the adults, and with the incompetence in using the cultural output. Fully aware of the necessity to counteract the unfavorable phenomena, the author put forward her own proposal for shaping reflexivity of pupils/students in the familial and institutional environments.  

W artykule autorka podjęła problematykę refleksji pojmowanej jako refleksja naukowa (nad określonym zagadnieniem), refleksja krytyczna oraz autorefleksja prowadząca do samopoznania i autokorekty, czyli przemiany wewnętrznej. Ukazała znaczenie refleksji w rozwoju filo- i ontogenetycznym człowieka, modyfikacji jego zachowania, a zwłaszcza w prawidłowym procesie edukacyjnym. Analiza pojęcia refleksji, obowiązującego w naukach humanistycznych i społecznych, doprowadziła do wykazania różnic między refleksją a myśleniem, kontemplacją, introspekcją oraz koncentracją uwagi. Autorka zaakcentowała również współczesny problem niedoborów refleksyjności (ujmowanej jako dyspozycja psychiczna), związany m.in. z ekspansją technologii informatycznych, zakłóceniami harmonii emocjonalnej, moralnej, duchowej dzieci, młodzieży i dorosłych, a także nieumiejętnością korzystania z dorobku kulturowego. Dostrzegając konieczność przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, zaprezentowała autorską propozycję kształtowania refleksyjności wychowanków/podopiecznych/uczniów w środowisku rodzinnym i instytucjonalnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89335   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.212

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 29-46

Rights holder:

Copyright by Alicja Żywczok

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

413

Number of object content views in PDF format

463

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94658

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information