Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja teatralna. O potrzebie i formalnych możliwościach edukacji teatralnej w edukacji wczesnoszkolnej

Creator:

Janik, Agnieszka

Subject and Keywords:

dzieci   edukacja teatralna   edukacja wczesnoszkolna   podstawa programowa   teatr

Abstract:

Tematem rozważań podjętych w ramach niniejszego artykułu jest teatr w jego edukacyjnym wymiarze. Zaproponowana problematyka obejmuje zasięgiem edukację teatralną na etapie kształcenia wczesnoszkolnego. W pierwszej części artykułu poruszone zostały kwestie definiowania i umiejscowienia edukacji teatralnej w kontekście szerzej ujmowanych koncepcji wychowania estetycznego i wychowania przez sztukę. W tej części zostały również ukazane edukacyjne i wychowawcze walory oddziaływania edukacji teatralnej na uczniów klas młodszych oraz egzemplifikacje form i rodzajów jej realizacji. Drugą część artykułu poświęcono krytycznej refleksji nad trzema ostatnimi podstawami programowymi dla edukacji wczesnoszkolnej i w głównej mierze zostały w niej przedstawione wnioski dotyczące formalnych możliwości realizowania edukacji teatralnej na etapie kształcenia wczesnoszkolnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-30-9

DOI:

10.34616/22.19.042

Language:

pol

Relation:

Dziecko w sytuacjach uczenia się, s. 53-69

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Janik

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.