Object

Title: Parental involvement in helping children of early school age with homework. Possibilities of analysis ; Zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu zadań domowych. Analiza możliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Parental involvement in helping children of early school age with homework. Possibilities of analysis  
Zaangażowanie rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu zadań domowych. Analiza możliwości

Creator:

Musiał, Ewa

ORCID:

0000-0001-7710-2265

Subject and Keywords:

early childhood education   homework   parents   students in grades I-III  
edukacja wczesnoszkolna   praca domowa   rodzice   uczniowie klas I–III

Abstract:

Children of early school age are usually eager to come to school and start learning with enthusiasm. They listen attentively and follow the teacher’s instructions diligently. On the other hand, the child’s attention span is still impermanent. It is natural that they cannot fulfil all school duties initially. Additionally, in the first years of schooling, young students do not yet have the habit of learning independently, either at school, or at home. Therefore, parents are of great importance in the proper shaping of this habit and a consistent and at the same time rational, i.e., appropriate in terms of upbringing, approach to this issue. School homework is one of the elements of a uniform learning process. Therefore, it is not an “addition” to the school learning of students, as it often occurs in practical didactic and educational activities, but it is an integral element of this learning. When a child begins its adventure with school, it needs the support of those who give it a sense of security. It is important for a parent to be present at important moments at school and to be interested in what is happening in the student’s life, including homework. So, it is obvious that parents can and should help their child with home schooling. The aim of the article is to present the possibilities of parents’ involvement in helping younger school children with their homework  

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym na ogół chętnie przychodzą do szkoły i z zapałem zabierają się do nauki. Pilnie słuchają i gorliwie wypełniają polecenia nauczyciela. Natomiast ich koncentracja uwagi jest jeszcze nietrwała. Naturalne jest, że nie potrafią one początkowo sprostać wszystkim obowiązkom szkolnym. Dodatkowo w pierwszych latach nauki mali uczniowie nie mają jeszcze nawyku uczenia się samodzielnie ani w szkole, ani w domu. Dlatego też ogromne znaczenie we właściwym kształtowaniu tego zwyczaju oraz konsekwentnym, a zarazem rozumnym, tj. odpowiednim pod względem wychowawczym podejściu do tej problematyki, mają rodzice. Praca domowa jest jednym z elementów jednolitego procesu kształcenia. Nie jest więc dodatkiem do nauki szkolnej, jak to dość często występuje w praktycznej działalności dydaktyczno--wychowawczej, ale jej integralnym elementem. Kiedy dziecko zaczyna swoją przygodę ze szkołą, potrzebuje wsparcia tych, którzy dają mu poczucie bezpieczeństwa. Istotna dla dziecka jest obecność rodziców w ważnych chwilach w szkole oraz zainteresowanie tym, co dzieje się w jego życiu, a więc także zadaniami domowymi. Oczywiste zatem jest, że rodzice mogą i powinni pomagać w nauce. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zaangażowania się rodziców w pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w odrabianiu prac domowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133415   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.1.097.112

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 22 (1/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 31, 2022

Number of object content hits:

195

Number of object content views in PDF format

203

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142773

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information