Object

Title: Cooperation between parents and teachers. Sources of inspiration of contemporary synergy in the pedagogical thought of the polish enlightenment ; Współpraca rodziców i nauczycieli. Źródła inspiracji współczesnej synergii w myśli pedagogicznej polskiego Oświecenia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cooperation between parents and teachers. Sources of inspiration of contemporary synergy in the pedagogical thought of the polish enlightenment  
Współpraca rodziców i nauczycieli. Źródła inspiracji współczesnej synergii w myśli pedagogicznej polskiego Oświecenia

Creator:

Musiał, Ewa

ORCID:

0000-0001-7710-226

Subject and Keywords:

parents   teachers   pedagogical culture   pedagogization   cooperation  
rodzice   nauczyciele   kultura pedagogiczna   pedagogizacja   współpraca

Abstract:

The problem of the relations of parents and teachers, mainly in the aspect of cooperation of these environments, has long been visible in Polish thought of pedagogy, has always been treated very seriously. In the age of the Enlightenment, in which the issue of education was of special importance due to its role in the process of leading the individual out of the world of myth and superstition to the liberating effulgence of reason. On the basis of the analyzed sources, it was shown that only effective cooperation of parents and teachers consisting in continuous complementing each other to guarantee the child as many experiments as possible necessary for its harmonious development. Ethical indications regarding the mutual relations of teachers and parents of students, characteristic ideas for the pedagogical thought of the PolishEnlightenment, and which may inspire contemporary activities to create optimal conditions for cooperation between parents and teachers.  

Problem relacji rodziców i nauczycieli, głównie w aspekcie współdziałania tych środowisk, od dawna widoczny w polskiej myśli pedagogice, zawsze traktowany był bardzo poważnie. W epoce oświecenia, w której kwestia wychowania miała szczególne znaczenie ze względu na swoją rolę w procesie wyprowadzenia jednostki ze świata mitu i zabobonu ku wyzwalającemu blaskowi rozumu. Na podstawie przeanalizowanych źródeł ukazano, że tylko efektywna współpraca rodziców i nauczycieli polegająca na ciągłym, wzajemnym uzupełnianiu się, aby gwarantować dziecku możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do jego harmonijnego rozwoju. Wskazania o charakterze etycznym, dotyczące wzajemnych stosunków nauczycieli i rodziców uczniów, charakterystyczne idee dla myśli pedagogicznej polskiego oświecenia, a mogące inspirować współcześnie działania na rzecz kreowania optymalnych warunków współpracy rodziców i nauczycieli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94131   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr20181.143.156

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T.17 (1/2018)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2023

In our library since:

Jan 18, 2019

Number of object content hits:

344

Number of object content views in PDF format

415

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information