Object

Title: Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi

Alternative title:

Current problems related to retail mortgages

Creator:

Lipko, Michał

ORCID:

0000-0002-9689-0612

Subject and Keywords:

mortgage   interest rate   own contribution   fixed interest rate   “key for debt”  
kredyt hipoteczny   oprocentowanie   wkład własny   stała stopa procentowa   "klucz za dług"

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

The purpose of this article is to present current problems related to retail mortgage loans, which seem to be the most important type in the light of the amendment to RecommendationS proposed by the Polish Financial Supervision Authority, and to show that the supervisory authority is aiming at transforming the Polish mortgage loan market while ensuring greater security for bor-rowers. The issue of interest rate and its impact on the cost of credit has been discussed. This became the basis for considering fixed and variable interest rates on retail mortgages and showing the situa-tion of the Polish market in relation to European markets. Moreover, the issues related to the neces-sity of making one’s own contribution and its impact on the amount of credit installments have been discussed. The report additionally discusses the issue of loans with the “key for debt” option, which is anew proposal for the Polish market.  

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie aktualnych problemów związanych zdetalicznymi kredytami hipotecznymi, które wydają się najistotniejsze wświetle zaproponowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji Rekomendacji S oraz pokazanie, iż organ nadzoru dąży do przeobrażenia polskiego rynku kredytów hipotecznych przy jednoczesnym zapewnieniu większego bezpieczeństwa kredytobiorcom. Poruszona została problematyka oprocentowania oraz jego wpływ na koszt kredytu. Stało się to podstawą do rozważań nad stałym izmiennym sposobem oprocentowania detalicznych kredytów hipotecznych oraz ukazania sytuacji polskiego rynku na tle rynków europejskich. Przybliżono ponadto zagadnienia związane zkoniecznością wniesienia wkła-du własnego ijego wpływem na wysokość rat kredytowych. Opracowanie porusza dodatkowo prob-lematykę kredytów zopcją „klucz za dług”, będących nową propozycją na polskim rynku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108473   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 61-74

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

541

Number of object content views in PDF format

553

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117820

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information