Object

Title: Koszty usług kredytowych świadczonych przez niebankowe instytucje pożyczkowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koszty usług kredytowych świadczonych przez niebankowe instytucje pożyczkowe

Creator:

Paleczna, Magdalena

Subject and Keywords:

konsument   koszt kredytu   rzeczywista roczna stopa oprocentowania   koszty usług kredytowych   niebankowa instytucja pożyczkowa   opłata przygotowawcza

Abstract:

This paper presents operating costs of non-banking lending institutions on the Polish financial market. Non-banking lending institutions can grant credit consumer which have bad creditworthinessor do not even have creditworthiness. In addition, non-bank loan institutions lending cash to consumers engage their own capital, which results in risk in the operations of these institutions. All factors essentially affect the remuneration, fees and other costs associated with the credit service charged by non-bank lending institutions. The lender’s remuneration is in fact the cost that the consumer must incur in connection with the loan granted. The amount and type of costs incurred by the consumer is often inadequate to the amount of credit granted ‒ it may even be the equivalent of the loan amount.  

W opracowaniu omówiono istotę i charakter działalności kredytowej niebankowych instytucji pożyczkowych. Instytucje te mogą udzielać kredytów konsumentom (tzw. kredytów konsumenckich), którzy mają wątpliwą zdolność kredytową lub konsumentom jej nieposiadającym. Dodatkowo niebankowe instytucje pożyczkowe, pożyczając środki pieniężne konsumentom angażują własny kapitał, co skutkuje występowaniem ryzyka w działalności tych instytucji. Oba czynniki wpływają na pobierane przez niebankowe instytucje pożyczkowe wynagrodzenia ‒ prowizje, opłaty i inne koszty związane z usługą kredytową. Wynagrodzenie kredytodawcy w rzeczywistości jest kosztem, jaki musi ponieść konsument w związku z udzielonym kredytem. Wysokość i rodzaj ponoszonych przez konsumenta kosztów często jest nieadekwatna do kwoty udzielanego kredytu ‒ może nawet stanowić równowartość kwoty kredytu, co zostało przeanalizowane w artykule.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena. Red.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94100   ISBN 978-83-66066-27-4

DOI:

10.23734/23.18.007

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 4)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Paleczna

Object collections:

Last modified:

Sep 19, 2022

In our library since:

Jan 3, 2019

Number of object content hits:

812

Number of object content views in PDF format

983

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information