Object

Title: Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu

Alternative title:

Correctness of implementation of Directive 2008/48/ECof 23 April 2008 as to national regulationsof limits of non-interest credit costs — legal aspects

Creator:

Wiltosiński, Konrad

ORCID:

0000-0001-8388-8217

Subject and Keywords:

consumer protection   approximation of laws   maximum non-interest credit costs   consumer loan  
ochrona konsumenta   zbliżenie ustawodawstw   maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu   pożyczka konsumencka

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

The following article attempts to analyze Articles 36a–36d of the Act on Consumer Credits, recently introduced into Polish legislation. The author of the article defends the view that legal regulations, as adopted by the national legislator, have been afalse attempt to implement Directive 2008/48/EC in the national legal order, as they allow for aclassification of entrepreneurs’ business overhead costs as costs related to credit agreements to be borne by consumers. Furthermore, the following paper aims at presenting, in asynthetic way, the main trends represented in the case-re-lated doctrine and judicial decisions  

Niniejszy artykuł podejmuje analizę wprowadzonego niedawno do polskiego ustawodawstwa art. 36a–36d ustawy o kredycie konsumenckim. Autor broni zapatrywania, że przyjęte przez krajowego ustawodawcę rozwiązania prawne są błędną próbą implementowania do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2008/48/WE, albowiem zezwalają na zaliczenie do kosztów związanych z umową o kredyt ponoszonych przez konsumenta również kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Ponadto opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie głównych nurtów reprezentowanych w doktrynie i judykaturze w omawianej kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108480   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 179-192

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

209

Number of object content views in PDF format

213

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117827

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information