Object

Title: The pedagogical dimension of judicial settling of family conflicts ; Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów rodzinnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The pedagogical dimension of judicial settling of family conflicts  
Pedagogiczny wymiar sądowego rozstrzygania konfliktów rodzinnych

Creator:

Kowalczyk, Danuta

Subject and Keywords:

family conflicts   child   court   legal proceeding   rearing  
konflikty rodzinne   dzieci   sąd   postępowanie procesowe   wychowanie

Abstract:

The subject of the considerations is problems pertaining to rearing, which are connected with legal proceedings in cases of family conflicts. Conflicts are an inescapable element of the life of people in groups. They do, however, present a threat to the stability of family environment when the relationships between members of the group are disturbed. In the situation of an impossibility of obtaining a satisfactory agreement, they decrease the sense of satisfaction with the quality of formed relationships. At the same time they negatively affect the fulfilling of the functions of the family, especially the emotional and socializing ones. The child remaining in such an environment is exposed to an improper process of social adjustment. It is particularly evident when the child becomes involved in conflicts between the parents. In the public sphere, a number of institutions function which provide help to families in various crisis situations. When their support turns out to be insufficient and does not lead to solving a conflict in the family, then habitually it ends at the court. Settling conflicts by way of legal means does not necessarily result in breaking family bonds. The court has at its disposal means and auxiliary organs to stop the disintegration processes which appear in this most significant rearing environment. It suffices to point to the more and more popular reaching for the institution of mediation in cases dealing with family. Normalizing relations within the family is vital from the viewpoint of a child’s needs, its development and rearing in the biological environment.  

Przedmiotem rozważań są zagadnienia wychowawcze związane z rozpoznawaniem przez sąd spraw dotyczących konfliktów rodzinnych. Konflikty są nieodzownym elementem życia zbiorowego ludzi. Stwarzają jednak zagrożenie dla trwałości środowiska rodzinnego, kiedy relacje między jego członkami stają się zaburzone. W sytuacji niemożności uzyskania satysfakcjonującego porozumienia, obniżają poczucie zadowolenia z jakości tworzonego związku. Tym samym negatywnie wpływają na realizacje funkcji rodziny, zwłaszcza emocjonalnej i socjalizacyjnej. Dziecko w takim środowisku narażone jest na nieprawidłowy proces przystosowania społecznego. Zwłaszcza wtedy, gdy zostaje uwikłane w konflikt między rodzicami. W przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele instytucji udzielających rodzinie pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. Kiedy ich pomoc okazuje się nieskuteczna i nie prowadzi do rozwiązania konfliktu w rodzinie, to wówczas zazwyczaj znajduje on swój epilog w sądzie. Rozstrzyganie sporów środkami prawnymi niekoniecznie musi prowadzić do zerwania więzi rodzinnych. Sąd dysponuje środkami i organami pomocniczymi, aby zahamować procesy dezintegracji, występujące w tym najważniejszym środowisku wychowawczym. Wystarczy wskazać na coraz powszechniejsze sięganie po instytucję mediacji w sprawach rodzinnych. Normowanie stosunków wewnątrzrodzinnych jest istotne z punktu widzenia potrzeb dziecka, jego rozwoju i wychowania w biologicznym środowisku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:91658   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20172.075.088

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 16 (2/2017)

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Danuta Kowalczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content hits:

157

Number of object content views in PDF format

199

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/97725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information