Object

Title: Fathers’ involvement in child’s upbringing vs. young people’s idea of the father’s role in the family ; Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fathers’ involvement in child’s upbringing vs. young people’s idea of the father’s role in the family  
Oddziaływania wychowawcze ojców a poglądy młodzieży na temat roli ojca w rodzinie

Creator:

Marzec-Tarasińska, Anna

Subject and Keywords:

father   parental attitudes   child-rearing styles   parenting styles   child-rearing  
ojciec   postawy rodzicielskie   style wychowania   metody wychowawcze

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

As a result of ongoing social, economic, and cultural changes the role of the father in his child’s upbringing is becoming more and more significant. Therefore a growing interest in the characteristics of the father’s role in the family and his educational competences can be observed. J. Witczak5 believes that father’s involvement in the upbringing process is not only crucial but practically irreplaceable. The father provides his child with the stimuli and models necessary for social and moral development and it is either impossible for the mother to provide these stimuli and models or she is able to do it only in a limited scope. Having analyzed the fathers’ involvement in the child’s development process, the difference between maternal and paternal love should be emphasised.  

W wyniku dokonujących się przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, rola ojca w procesie wychowania dziecka staje się istotna. Rośnie więc zainteresowanie specyfiką roli ojca w rodzinie i jego kompetencjami wychowawczymi. Jerzy Witczak uważa, że obecność ojca w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do zastąpienia. Ojciec dostarcza dziecku tych bodźców i wzorów w jego rozwoju społecznym i moralnym, których matka nie może zupełnie lub w tak szerokim zakresie mu ofiarować. Analizując uczestnictwo ojca w procesie rozwoju dziecka należy podkreślić istotną kwestię, jaką jest odmienność między miłością ojcowską a miłością macierzyńską.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Piwowarczyk, Mirosław. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78376   ISSN 2082-9019

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.257.276

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 257-276

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Marzec-Tarasińska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Nov 25, 2016

Number of object content hits:

2 081

Number of object content views in PDF format

2610

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80179

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information