Object

Title: The Parent-Child Relationship and it’s Legal Contexts ; Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Parent-Child Relationship and it’s Legal Contexts  
Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty

Creator:

Dyrdół, Małgorzata

Subject and Keywords:

interpersonal relations   way of upbringing   parental attitudes   freedom   compulsion   parental authority   children   children's rights   children's subjectivity  
relacje interpersonalne   style wychowania   postawy rodzicielskie   swoboda   przymus   władza rodzicielska   dziecko   prawa dzieci   podmiotowość dzieci

Description:

Family in state policies. Institutional support and the discussion in journals  

Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism

Abstract:

The subject of the dissertations in the article is law regulations relating to parents and their children, referring to parental authority on one hand and children’s rights on the other. The starting point for these dissertations is study of the parent–child relationship, including its types and ways of expression, cultural diversity and transformations through which this relationship has undergone.  

Przedmiotem rozważań w artykule są prawne regulacje relacji pomiędzy rodzicami a ich dziećmi, odnoszące się do władzy rodzicielskiej, z jednej strony, i praw dziecka – z drugiej. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest charakterystyka relacji: rodzice – dziecko, obejmująca ich przejawy i rodzaje, kulturowe zróżnicowanie oraz przemiany, jakim te relacje ulegały.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:70651   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20142.281.296

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 10 (2014), s. 281-296

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Dyrdół

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 9, 2015

Number of object content hits:

3 195

Number of object content views in PDF format

3402

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/72322

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information