Object

Title: Istota władzy rodzicielskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Istota władzy rodzicielskiej

Alternative title:

The essence of parental authority

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

parental authority   parents   children   Family and Guardianship Code   child welfare  
władza rodzicielska   rodzice   dzieci   Kodeks rodzinny i opiekuńczy   dobro dziecka

Abstract:

There is no legal definition of parental authority, but many doctrinal definitions can be found in jurisprudence and literature. The essence of parental authority best reflects the understanding of parental authority as a whole of duties and parents’ rights towards the child, serving to provide them with appropriate care and guarding their interests. The duties are of paramount importance. Parental rights serve to fulfill specific duties, so they have a secondary and subsidiary character. The term “parental authority” is not appropriate to determine the parents’ care for a child, because it emphasizes the imperative. It would be more appropriate to use the term “parental care”. The proposed term would adequately expose the essence of parental authority. Parental authority is a subjective right granted to parents for the good of the child, in the interest of society.  

Nie ma legalnej definicji władzy rodzicielskiej, ale w orzecznictwie oraz literaturze można spotkać wiele definicji doktrynalnych. Istotę władzy rodzicielskiej najlepiej oddaje rozumienie władzy rodzicielskiej jako ogółu obowiązków i praw rodziców względem dziecka, służących zapewnieniu mu należytej pieczy oraz strzeżeniu jego interesów. Nadrzędne znaczenie mają obowiązki. Należne rodzicom prawa służą z kolei realizacji określonych obowiązków, więc mają wobec nich charakter wtórny, subsydiarny. Pojęcie „władza rodzicielska” nie jest właściwe do określenia troski rodziców wobec dziecka, ponieważ akcentuje element władczy. Bardziej odpowiednie byłoby określenie „piecza rodzicielska”. Proponowany termin należycie eksponowałby istotę władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska jest prawem podmiotowym przyznanym rodzicom dla dobra dziecka, w interesie społeczeństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108563   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.27.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 27 (2019), s. 61-71

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

134

Number of object content views in PDF format

144

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118123

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Istota władzy rodzicielskiej Mar 14, 2023

This page uses 'cookies'. More information