Object

Title: The role of mediation in protecting the child’s right to contact with a parent in the situation of a marriage or an informal relationship breakdown ; Rola mediacji w ochronie prawa dziecka do kontaktu z rodzicem w sytuacji rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego rodziców dziecka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of mediation in protecting the child’s right to contact with a parent in the situation of a marriage or an informal relationship breakdown  
Rola mediacji w ochronie prawa dziecka do kontaktu z rodzicem w sytuacji rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego rodziców dziecka

Creator:

Rajewska de Mezer, Joanna

ORCID:

0000-0003-1870-0876

Subject and Keywords:

protection of the child’s welfare   family mediation   educational role of mediation   regulation of child and parent contact  
ochrona dobra dziecka   mediacja rodzinna   wychowawcza rola mediacji   regulacja kontaktu dziecka z rodzicem

Abstract:

The socializing influence of parents, the so-called significant others, is essential for shaping a person, the way they function in society, and the proper performanceof their social roles (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). This influence is possible thanksto the relationship between parents and children during their performing parental authority,that is, caring for the child, and mutual contact which shapes both sides of the relationship.In the case of a marriage, or informal relationship, breakdown, and a conflict between the parents, it is necessary to properly regulate contacts between the child and the parent leaving home, considering the best interest of the child (Fagan, Churchill, 2012). It is possiblethanks to the use of mediation.  

Socjalizujący wpływ rodziców, tzw. znaczących innych, ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jednostki, sposobu jej funkcjonowania w społeczeństwie i prawidłowego wykonywania ról społecznych (Modrzewski, 2012; Szacka, 2003). Wpływ ten jest możliwy dzięki styczności występującej między rodzicami a dzieckiem podczas sprawowania pieczy rodzicielskiej - opieki nad dzieckiem i wzajemnego kontaktu, który kształtuje obie strony relacji. W przypadku rozpadu małżeństwa lub związku nieformalnego i konfliktu między rodzicami, konieczne jest właściwe uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem opuszczającym dom, mając na względzie dobro dziecka (Fagan, Churchill 2012). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu instytucji mediacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

EDUsfera. Ewa Jurczyk-Romanowska

Date issued:

2020

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133297   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.34616/wwr.2020.2.067.080

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 23 (2/2020)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

B.Z.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Jan 14, 2022

Number of object content hits:

78

Number of object content views in PDF format

90

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information