Object

Title: Pedagogical practice in academic education (future) early education teachers ; Praktyki pedagogiczne w akademickim kształceniu (przyszłych) nauczycieli wczesnej edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pedagogical practice in academic education (future) early education teachers  
Praktyki pedagogiczne w akademickim kształceniu (przyszłych) nauczycieli wczesnej edukacji

Creator:

Musiał, Ewa

Subject and Keywords:

learning in action   professional practice   student education system   teacher of an early education   theoretical knowledge  
nauczyciel wczesnej edukacji   praktyka zawodowa   system kształcenia studentów   uczenie w działaniu   wiedza teoretyczna

Abstract:

The knowledge acquired during the study is a source of projection of one’s own occupational activities, while the professional reality enables a multidimensional application of theory in action which can be the cause of a satisfactory source of reflective practical experience or cause of a sense of helplessness. In addition to the preparation of a substantive nature, practice is an indispensable element of the education system for students.  

Zdobyta w trakcie studiów wiedza stanowi źródło projekcji własnych działań zawodowych, rzeczywistość zawodowa zaś umożliwia wielopłaszczyznową aplikację teorii w działaniu. Może stać się przyczyną satysfakcjonującego źródła refleksyjnego doświadczenia praktycznego bądź wywołać poczucie bezradności. Obok przygotowania o charakterze merytorycznym, praktyka stanowi niezbędny element systemu kształcenia studentów pragnących w przyszłości podjąć zatrudnienie jako nauczyciele.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89422   ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.023

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 52-62

Rights holder:

Copyright by Ewa Musiał

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Mar 12, 2018

Number of object content hits:

189

Number of object content views in PDF format

202

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94925

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information