Object

Title: Reflectiveness and reflection from an early education teacher’s perspective – report from own research ; Refleksyjność i refleksja z perspektywy nauczycieli wczesnej edukacji – doniesienie z badań własnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reflectiveness and reflection from an early education teacher’s perspective – report from own research  
Refleksyjność i refleksja z perspektywy nauczycieli wczesnej edukacji – doniesienie z badań własnych

Creator:

Szymczak, Joanna

Subject and Keywords:

comparative study   constructive analysis method   early education teachers’ perspective   episodic interview   Kathy Charmaz’s grounded theory   reflection   reflectivity   snapshot study  
badania migawkowe   badania porównawcze   metoda przypadków kontrastujących   perspektywa nauczycieli wczesnej edukacji   refleksja   refleksyjność   teoria ugruntowana Kathy Charmaz   wywiad epizodyczny

Abstract:

The article presents conclusions reached due to the research project carried out and recommendations for the educational practice. It also illustrates the way of coming to conclusions which constitute the basis for constructing the conclusions. The paper focuses on specific methodological aspects of this way. It points to the symbolic interactionism and phenomenology as a theoretical framework for the adopted research perspective, i.e. the research participants’ (early education teachers) point of view. Contrastive analysis method as the means of selecting samples, episodic interview as the means of gathering data, and the grounded methodology which was used while analyzing the empirical material, are emphasized here. The article refers to the specificity of the snapshot and comparative studies, i.e. it outlines the project carried out. In addition, it mentions the research outcomes.  

Artykuł przedstawia wnioski skonstruowane dzięki zrealizowanemu projektowi badawczemu oraz rekomendacje dla praktyki edukacyjnej. Ukazuje również drogę dochodzenia do wyników, na podstawie których zbudowane zostały wnioski. Koncentruje się na określonych metodologicznych aspektach tej drogi. Wskazuje interakcjonizm symboliczny i fenomenologię jako ramę teoretyczną dla przyjętej perspektywy badawczej, czyli punktu widzenia uczestników projektu – nauczycieli wczesnej edukacji. Akcentuje: metodę przypadków kontrastujących jako sposób doboru próby; wywiad epizodyczny jako sposób gromadzenia danych oraz metodologię teorii ugruntowanej w danych, z której korzystanow etapie analizowania materiału empirycznego. Nawiązuje do specyfiki badań migawkowych i badań porównawczych, czyli określa schemat zrealizowanego projektu. Sygnalizuje również efekty projektu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89350   ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.227

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 233-243

Rights holder:

Copyright by Joanna Szymczak

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 24, 2018

Number of object content hits:

357

Number of object content views in PDF format

396

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94680

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information