Object

Title: Teaching for chosen few. Characterisation of exclusive teachings of Jesus in the Gospel according to Mark ; Nauki dla wybranych. Charakterystyka ekskluzywnego nauczania Jezusa w Ewangelii Marka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teaching for chosen few. Characterisation of exclusive teachings of Jesus in the Gospel according to Mark  
Nauki dla wybranych. Charakterystyka ekskluzywnego nauczania Jezusa w Ewangelii Marka

Creator:

Wojciechowska, Kalina

Subject and Keywords:

authority   disciples   exclusivity   kingdom of God   Mark’s Gospel   mission speech   parable of sower   teacher   teaching  
autorytet   ekskluzywność   Ewangelia Marka   królestwo Boże   mowa programowa   nauczyciel   nauczanie   przypowieść o siewcy   uczniowie

Abstract:

The article presents analysis of those fragments of Jesus’ ministry in the Gospel of Mark that were directed exclusively to the addresses referred to as „Discples” and/or the Twelve. The frames for these teachings are contained in the Parable of the Sower (Mk 4:11–20) and in the Mission Speech (Mk 16:15–17). The parable and its explanation, that may be called Jesus’ programme speech, assume their final and appropriate meanings when combined with the Mission Order. The Mission Order, on the other hand, interpreted in the light of explanation of the Parable of the Sower, takes into consideration variants of the Sower’s identity present in the Parable, circumstances of Gospel preaching and reactions to the conveyed contents.  

W artykule przedstawiono analizę zaczerpniętych z Ewangelii Marka fragmentów nauczania Jezusa, które były skierowane wyłącznie do tych, których tekst określa jako uczniów lub Dwunastu. Ramy tego nauczania wyznaczone są z jednej strony przez przypowieść o siewcy (Mk 4, 11–20) z drugiej przez mowę misyjną (Mk 16,15–17). Przypowieść i jej wyjaśnienie, które można nazwać mową programową Jezusa, znajdują ostateczne rozwiązanie i nabierają pełnego znaczenia dopiero w połączeniu z nakazem misyjnym. Z kolei nakaz misyjny, interpretowany w świetle objaśnienia przypowieści o siewcy, pozwala wziąć pod uwagę ukryte wcześniej warianty tożsamości siewcy, okoliczności przepowiadania Ewangelii i reakcję na przekazane treści.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89177   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 298-309

Rights holder:

Copyright by Kalina Wojciechowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

161

Number of object content views in PDF format

199

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94579

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information