Object

Title: A method of recognizing the costs for company’s management based on example of publishing house ; Ujmowanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A method of recognizing the costs for company’s management based on example of publishing house  
Ujmowanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego

Creator:

Kotapski, Roman

Subject and Keywords:

rachunek kosztów   zakładowy plan kont   koszty wydawnictwa książkowego   rachunkowość   koszty produkcji   zarządzanie przedsiębiorstwem   koszty działalności przedsiębiorstwa

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

The purpose of this article is to provide a method of recognizing the costs of the company’s activities for the needs of the enterprise based on the example of publishing house and provide appropriate registration’ solutions. There were a chart of accounts and other internal material of one of the publishing houses used in the publication. An analysis of the literature in the field of accounting and cost accounting was performed. Own experiences in the conduction of implementation of chart of accounts in companies were used in the paper. The recording solution for the publishing house operating costs was presented. This improves the information system managing the publishing house.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie wydawnictwa książkowego oraz przedstawienia adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych w tym zakresie. W publikacji został wykorzystany zakładowy plan kont i inne materiały wewnętrzne jednego z wrocławskich wydawnictw książkowych. Przeprowadzono analizę literatury w zakresie rachunkowości i rachunku kosztów. Wykorzystano własne doświadczenia z wdrożeń zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach. Przedstawiono rozwiązania ewidencyjne w zakresie kosztów działalności wydawnictwa książkowego. Przekłada się do poprawy systemu informacyjnego zarządzania wydawnictwa książkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79009   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Roman Kotapski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

1 131

Number of object content views in PDF format

1554

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82427

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information