Object

Title: Rola informacji w świadomym zarządzaniu podmiotem gospodarczym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola informacji w świadomym zarządzaniu podmiotem gospodarczym

Creator:

Nowak, Małgorzata Urszula

Subject and Keywords:

geoinformation   costs of production   information technology   information   an expert system   controlling  
kontroling   informatyka   geoinformacja   koszty produkcji   informacja   techniki informacyjne   system ekspercki

Abstract:

The goal of this article is to present the role of business information in the management of the economic operator. The article describes the different aspects and effects of information automation.  It discusses  the characteristics of the end-users digital technology depending on the age group.  The article describes  the issues related to quality of information systems and assessment of suitability them for the economic operator.  This solutions highlights the important role of geoinformation data  and expert systems in the development of information technology. The article highlights the important role of production costs as an element of controlling on the profitability of the economic operator.  

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli informacji w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Omówione zostały różne aspekty automatyzacji informacji. Przedstawiona została charakterystyka tzw. użytkowników końcowych technik cyfrowych uwzględniająca różnice w umiejętnościach i zachowaniach uzależnionych od przynależności do grupy wiekowej. Poruszono w artykule zagadnienia związane z kondycją systemów informatycznych i ich oceną przydatności dla podmiotu gospodarczego. W artykule omówiono kierunki rozwoju zarządzania informacją ze szczególnym uwzględnieniem danych geoinformacyjnych oraz przedstawiono rolę systemów eksperckich w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Podkreślono ważną rolę informacji o kosztach produkcji, jako elementu kontrolingu dotyczącego rentowności podmiotu gospodarczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94282   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Urszula Nowak

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

167

Number of object content views in PDF format

185

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101508

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information