Object

Title: Administracja publiczna wobec wykluczenia cyfrowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna wobec wykluczenia cyfrowego

Alternative title:

Public administration in relation to digital exclusion

Group publication title:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Creator:

Błażewski, Maciej

ORCID:

0000-0003-2812-8199

Subject and Keywords:

digital exclusion   information society   public administration   information and communication technology  
wykluczenie cyfrowe   społeczeństwo informacyjne   administracja publiczna   technologia informacyjno-komunikacyjna

Abstract:

The main groups, who are affected with digital exclusion, are old persons, unemployed persons and disability persons. Public authorities take action to reduce digital exclusion. These activities are multi-dimensional. These activities are relating to ensuring access to technology as well as teaching skills and activating digitally excluded persons.  

Wykluczenie cyfrowe odnosi się głównie do osób starszych, bezrobotnych, jak również osób niepełnosprawnych. Podmioty publiczne podejmują działania nakierowane na ograniczenie wykluczenia cyfrowego. Działania te mają wielowymiarowy charakter. Odnoszą się one do zapewnienia dostępu do technologii, jak również nauczenia umiejętności i zaktywizowania osób wykluczonych cyfrowo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Błażewski, Maciej. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Kordik, Anna. Red.   Pierzchała, Ewa. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137232   doi:10.34616/146424       ISBN:978-83-66601-92-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 207)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Apr 26, 2023

Number of object content hits:

57

Number of object content views in PDF format

63

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146424

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information