Object

Title: Old age in the family. Care of a senior as a challenge for the adult child or for the state? ; Starość w rodzinie. Opieka nad seniorem wyzwaniem dla dorosłego dziecka czy państwa?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Old age in the family. Care of a senior as a challenge for the adult child or for the state?  
Starość w rodzinie. Opieka nad seniorem wyzwaniem dla dorosłego dziecka czy państwa?

Creator:

Błachnio, Aleksandra

Subject and Keywords:

ageing   family   state   grandmother   grandfather   University of Third Age   Informational Communication Technology (ICT)  
starość   rodzina   państwo   dziadkowie   Uniwersytet Trzeciego Wieku   Technologia Informacyjno-Komunikacyjna

Description:

The contemporary family in social and cultural contexts  

Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych

Abstract:

Approaches to ageing changes because of the significant increase in the number of the elderly. On the national scale, ageing is connected with alarming forecasts about financial inefficiency in the health and social welfare sectors; on the family scale it proves the increasing deficits in long-term care provision caused by the crisis of ties, and the financial migration of the young. Thus the author presents the necessary revision of the understanding of old age, as well as argues for a more active involvement of the elderly in society and the family.  

Znaczny wzrost liczby osób starszych wymusza zmianę podejścia do starzenia się. W skali państwa, starzenie się wiąże się z niepokojącymi prognozami niewydolności finansowej w sektorach zdrowia i pomocy społecznej; w skali rodziny pokazuje rosnący deficyt w zabezpieczaniu seniorom długoterminowej opieki spowodowany przez kryzys więzi i migrację finansową młodych. Dlatego w artykule zrewidowane jest rozumienie starości ze wskazaniem na naglącą potrzebę zdecydowanie bardziej aktywnego włączenia się seniorów w społeczeństwo i rodzinę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Piwowarczyk, Mirosław. Red.   Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2016

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78676   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.23734/wwr20161.441.453

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 13 (1/2016), s. 441-453

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Błachnio

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Dec 15, 2016

Number of object content hits:

979

Number of object content views in PDF format

1342

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80218

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information