Object

Title: E-administracja w rozwoju usług edukacyjnych – szkoła jako organizacja „ucząca się”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-administracja w rozwoju usług edukacyjnych – szkoła jako organizacja „ucząca się”

Alternative title:

E-administration in the development of educational services – school as a learning organization

Creator:

Raszewska-Skałecka, Renata

ORCID:

0000-0001-7467-5703

Subject and Keywords:

intelligent administration   education   information society  
administracja inteligentna   edukacja   społeczeństwo informacyjne

Abstract:

Education in the information society is the most important sphere of state activity, which supplies educated staff in the state’s public administration structure. School and the development of the educational process in society (information, knowledge, skills, predispositions and experience of staff) serve the development of the state and the common good.  

Edukacja w społeczeństwie informacyjnym to najważniejsza sfera działania państwa, która zasila wykształconymi kadrami struktury administracji publicznej w państwie. Szkoła i rozwój procesu edukacyjnego w społeczeństwie (informacja, wiedza, umiejętności, predyspozycje i doświadczenie kadr) służą rozwojowi państwa i dobru wspólnemu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128498   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.010

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Raszewska-Skałecka

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

186

Number of object content views in PDF format

192

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135784

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information