Object

Title: Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej

Alternative title:

Development of e-competencies in public administration on the example of social welfare

Creator:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Subject and Keywords:

informatization   information society   e-competence   digital public administration   digital exclusion   social welfare  
informatyzacja   społeczeństwo informacyjne   e-kompetencja   cyfrowa administracja publiczna   wykluczenie cyfrowe   pomoc społeczna

Abstract:

Development of e-competencies in public administration is the subject of interests in the European Union and in all its member states. The necessity of development of e-competencies in public administration is a result of informatization processes in public administration, and the fact that the administration has e-competence enables it to use the competencies used in the ICT sector while performing public tasks. The necessity of acquiring e-competencies concerns citizens who want to participate in the digital administration services. However, the development of e-competencies among citizens faces many problems especially in the area of public administration activity such as social welfare. This is due to the fact that in social welfare, on the one hand, the process of informatization takes place but on the other, people who are social welfare beneficiaries are very often digitally excluded. This issue has gained in importance during the COVID- 19 pandemic. The aim of the chapter is to analyze the problem of development of e-competencies in public administration on the example of social welfare. Considerations made in the chapter are aimed at drawing de lege lata and de lege ferenda conclusions on the legal bases for development of e-competencies in public administration, and on the goals and barriers of their development in public administration of social welfare and among beneficiaries of social welfare benefits.  

Rozwój e-kompetencji w administracji publicznej stanowi ważne zagadnienie w Unii Europejskiej i w jej państwach członkowskich1. Konieczność ich rozwoju w administracji publicznej to wynik cyfryzacji jej działalności, a ich posiadanie przez administrację publiczną pozwala na posługiwanie się przez nią kompetencjami stosowanymi w sektorze technologii informacyjnych w procesie realizacji zadań publicznych. Potrzeba nabywania e-kompetencji w związku z cyfryzacją usług administracji publicznej dotyczy również obywateli, warunkując w praktyce możliwość korzystania z nich. Rozwój e-kompetencji napotyka na bariery we wszystkich obszarach działalności administracji publicznej. Jako przykład można wskazać pomoc społeczną, gdzie z jednej strony ma miejsce rozwój e-administracji i świadczonych przez nią elektronicznie usług, a z drugiej strony świadczeniobiorcy pomocy społecznej posiadają niejednokrotnie niski zasób e-kompetencji i są poddani wykluczeniu cyfrowemu, co utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia korzystanie przez nich z usług elektronicznej administracji. Problematyka ta nabrała znaczenia w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Celem publikacji jest analiza problematyki rozwoju e-kompetencji w administracji publicznej na przykładzie pomocy społecznej. Uczynione w publikacji rozważania posłużyć mają do wyprowadzenia wniosków de lege lata i de lege ferenda na temat umocowania problematyki rozwoju e-kompetencji w administracji publicznej w prawie i nad istniejącymi celami i barierami ich rozwoju po stronie administracji pomocy społecznej i beneficjentów jej świadczeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128500   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.012

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

428

Number of object content views in PDF format

439

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135786

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information