Object

Title: Arbeit 4.0 (New Work) aus der Sicht der öffentlichen Verwaltung

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Arbeit 4.0 (New Work) aus der Sicht der öffentlichen Verwaltung

Alternative title:

New Work 4.0: A Public Administration Perspective in Germany  
Praca 4.0 z perspektywy administracji publicznej w Niemczech

Creator:

Thum, Matthias

ORCID:

0000-0002-0815-7075

Subject and Keywords:

public administration   civil servants   digital Transformation  
administracja publiczna   pracownicy sfery publicznej   przełom cyfrowy

Abstract:

New and already irreversible trends in the world of work, caused by digitization and demographic development, are faced also and especially in public administration and it poses new, major challenges. The text provides an overview of the digital change in the world of work, with the focus on public administration and especially its employees. Political austerity from the 1990s and today’s demographic development dictate a quick and decisive rethink. New leadership skills are required! Managers at all levels must be able to recognize and implement necessary change processes at an early stage without neglecting the human resource “employees”. Health management and ongoing qualification are the key words. New employees have to be won, whereby it is no longer sufficient to rely on traditional advantages of the public service, such as job security. Public employers not only have to present themselves as reliable and attractive employers, they also have to appreciate new forms of work and extraordinary working time models and not see them as an annoying evil.  

Nowe i nieodwracalne trendy na rynku pracy spowodowane postępującym procesem digitalizacji oraz zmianami demograficznymi stawiają administrację publiczną przed nowymi i wielkimi wyzwaniami. Niniejszy artykuł zawiera przegląd cyfrowych zmian w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej, a zwłaszcza jej pracowników. Polityka oszczędności w sektorze publicznym z lat 90. XX wieku oraz aktualne trendy demograficzne wymuszają zmianę paradygmatu. Wymagane są nowe umiejętności przywódcze! Menedżerowie wszystkich szczebli muszą być w stanie rozpoznać i wdrożyć skuteczne procesy zmian na wczesnym etapie, nie zaniedbując „pracowników”, czyli zasobów pracowniczych. Zarządzanie ochroną zdrowia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji to słowa kluczowe. Dla pozyskania nowych pracowników już nie wystarczy odwoływanie się do tradycyjnych świadczeń służby publicznej, takich jak pewność zatrudnienia. Pracodawcy publiczni powinni nie tylko dbać o image solidnych i atrakcyjnych pracodawców, ale także doceniać i wdrażać nowe formy pracy i wzorce czasu pracy, zamiast postrzegać je jako zło konieczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128501   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.013

Source:

PAd 357848 II

Language:

ger

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Matthias Thum

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

895

Number of object content views in PDF format

950

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135787

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information