Object

Title: Problems of turkish public administrative structure ; Strukturalne problemy administracji publicznej w Turcji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problems of turkish public administrative structure  
Strukturalne problemy administracji publicznej w Turcji

Creator:

Çakır, Cevdet Eray

Subject and Keywords:

public administration   administrative reforms   Turkish administrative structure  
administracja publiczna   reformy administracyjne   struktura tureckiej administracji publicznej

Abstract:

Public administration in Turkey has recently experienced a reformation period, in order to solve the inefficiency problem of its local governments caused by cultural and traditional understanding of unitary state, which is inherited to Turkish Republic from Ottoman Empire. The paper focuses on the problems of public administration of Turkey that directly caused reforms.  

Administracja publiczna w Turcji stała się niedawno przedmiotem reform, które miały na celu rozwiązanie problemu braku skuteczności władz lokalnych. Źródeł niskiej skuteczności upatruje się w uwarunkowaniach kulturowych i tradycji państwa unitarnego bdących spuścizną zczasów Imperium Osmańskiego. W artykule skoncentrowano się na problemach administracji publicznej w Turcji, które stały się bezpośrednią przyczyną do wdrażania reform.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Machaj, Łukasz. Rev.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92944   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Cevdet Eray Çakır

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

879

Number of object content views in PDF format

1049

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99391

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information