Object

Title: Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji

Creator:

Pierzchała, Jacek

Subject and Keywords:

public tasks   administration   school   non-public education   reform  
administracja   reformy   zadania publiczne   szkoła   edukacja niepubliczna

Abstract:

The paper entitled 'Non-public education in the face of challenges presented by the education reform' is an attempt to show the issues of the third sector in the context of the projected education reform. In the first part of the thesis the legal framework of non-public education in Poland is presented. Moreover, the extent of the problem is shown by analysing the obtained statistical data. The second part of the work is focused on the analysis of the legislative changes and the arising obligations for private educational entities. Also, the challenges for the third sector are indicated. The conclusions are presented in the summary of the thesis.  

Publikacja pod tytułem „Edukacja niepubliczna wobec wyzwań reformy edukacji” jest próbą ukazania problematyki trzeciego sektora w kontekście planowanej reformy edukacji. W pierwszej części pracy autor prezentuje podstawy prawne funkcjonowania edukacji niepublicznej w Polsce. Dodatkowo przedstawia skalę omawianego zjawiska poprzez analizę zgromadzonych danych statystycznych. Druga część artykułu koncentruje się wokół analizy zmian legislacyjnych i wynikających z nich obowiązków dla prywatnych podmiotów edukacyjnych. Są one uzupełnione o wskazanie wyzwań dla trzeciego sektora. W zakończeniu zostały zaprezentowane wnioski.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79901   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Pierzchała

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

436

Number of object content views in PDF format

584

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84913

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information