Object

Title: Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi pozarządowemu. Kilka uwag o stanie obecnym według prawa oświatowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi pozarządowemu. Kilka uwag o stanie obecnym według prawa oświatowego

Alternative title:

Contract on the transfer of school management by a non-governmental entity. A few remarks on the current state according to educational lawContract on the transfer of school management by a non-governmental entity. A few remarks on the current state according to educational law

Creator:

Blicharz, Jolanta

ORCID:

0000-0002-4581-8629

Subject and Keywords:

state school   public tasks   privatization of public tasks   contract governed by public law   contract governed by private law  
szkoła publiczna   zadania publiczne   prywatyzacja zadań publicznych umowa   prawa publicznego (publicznoprawna)   umowa prawa prywatnego (prywatnoprawna)

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The Educational Law Act, by using the concept of a contract and providing its necessary elements, does not aspire to treat it as a typical named contract, i.e. one whose content is normatively provided for. According to the assumptions underlying the Educational Law Act, this contract is to be understood rather as a way of implementing a public task, within a contract containing the necessary elements characteristic to a given type of civil law contract.  
Ustawa Prawo oświatowe operując pojęciem umowy, podając jej niezbędne elementy, nie aspiruje do tego, by traktować ją jako typową umowę nazwaną, czyli taką, której treść jest stypizowana normatywnie. W założeniach ustawy umowa ta ma być rozumiana raczej jako sposób realizacji zadania publicznego, w ramach umowy zawierającej niezbędne elementy charakterystyczne dla danego typu umowy cywilnoprawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110300

DOI:

10.19195/0137-1134.120.28

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 379-389

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120219

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information