Object

Title: Wydatki na wdrożenie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych na przykładzie wybranej gminy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wydatki na wdrożenie nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych na przykładzie wybranej gminy

Creator:

Długozima, Marek

Subject and Keywords:

personal data protection   costs of doing business   GDPR   local government units   cost accounting  
rachunek kosztów   jednostki samorządu terytorialnego   ochrona danych osobowych   RODO   koszty

Abstract:

In connection with the obligation of direct application by the member states of the European Union of European Parliament and Council Regulations, entities processing personal data are obliged, from May 2018, to comply with the new standards set in General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 from 27th April 2016 on data protection and privacy for all individuals, free flow of such data and on superseding the Data Protection Directive 95/46/EC). In the article the direct costs of necessary adaptation activities were estimated as well as expenditure on infrastructure operated by the studied municipality, mainly IT.  

W związku z obowiązkiem bezpośredniego stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady podmioty przetwarzające dane osobowe są zobowiązane, od maja 2018 roku, przestrzegać nowych standardów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W artykule oszacowano koszty bezpośrednie niezbędnych działań dostosowawczych i nakłady na infrastrukturę eksploatowaną przez badaną gminę, głównie informatyczną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94278   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marek Długozima

Object collections:

Last modified:

Oct 6, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

112

Number of object content views in PDF format

124

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101504

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information