Object

Title: Wdrażanie RODO w bankach na przykładzie „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wdrażanie RODO w bankach na przykładzie „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe”

Alternative title:

Implementing GDPR in banks based on “The code of good practices in the scope of processing of personal data by banks and credit register”

Creator:

Białek, Tadeusz   Wyrzykowski, Damian

Subject and Keywords:

GDPR   code of conduct   personal data protection   bank  
RODO   kodeks postępowania   bank   ochrona danych osobowych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present study is to present the project “The code of good practices in the scope of processing of personal data by banks and credit register” (further referred to as: Code), developed by the Polish Bank Association, as an example of activities implementing regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27.4.2016, in the matter of protection of natural persons in regard to processing of personal data and in the matter of free movement of such data and repealing the directive 95/46/EC (general data protection regulation) in Polish bank sector and its entities. In order to provide direct reference of the abovementioned issue to legislative context in the form of GDPR, discussing contents of the project Code will be preceded by a general characteristics of the institution of the code of conduct based on provisions of the regulation.  

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja opracowanego przez Związek Banków Polskich projektu „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe” (dalej jako: Kodeks) jako przykładu działań wdrażających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w polskim sektorze bankowym oraz jego podmiotach. Aby umożliwić bezpośrednie odniesienie ww. zagadnienia do kontekstu legislacyjnego w postaci RODO, omówienie treści projektu Kodeksu zostanie poprzedzone ogólną charakterystyką instytucji kodeksu postępowania (code of conduct) na gruncie przepisów tego rozporządzenia.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123489   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 4 s. 10-16

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

66

Number of object content views in PDF format

77

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133138

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information