Object

Title: Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected legally protected goods as a source of professional secrecy in the lawyer profession in Polish law

Alternative title:

Wybrane dobra prawnie chronione jako źródło tajemnicy w adwokackiej w prawie polskim

Creator:

Białkowska, Paula

ORCID:

0000-0002-4639-3001

Subject and Keywords:

right to privacy   confidentiality   freedom   freedom of communication   dignity  
prawo do prywatności   poufność   wolność   wolność komunikowania się   godność

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of the article is selected legally protected goods, which are the source of legally protected secrets – including lawyer secrets. Goods that are particularly important in this matter are freedom, freedom of communication, right to privacy, and dignity. The article also presents some aspects of the conflict of these goods with goods that are essential for the state and social interest.  

Tematem artykułu są wybrane dobra prawnie chronione, będące źródłem tajemnic prawnie chronionych – w tym tajemnicy adwokackiej. Dobra szczególnie istotne w tej materii to wolność, wolność komunikowania się, prawo do prywatności, a także godność. W artykule ukazano też pewne aspekty konfliktu tych dóbr z dobrami istotnymi dla interesu państwowego oraz interesu społecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123601   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.169.180

Language:

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 26, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

85

Number of object content views in PDF format

89

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131279

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information