Object

Title: Ochrona godności a użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona godności a użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Alternative title:

Protection of dignity and the use of means of coercion and firearms in Polish law

Creator:

Kapusta, Monika

ORCID:

0000-0002-7632-244X

Subject and Keywords:

personal dignity   dignity of service   dignity of office   officers’ dignity   protective formations  
godność osobowa   godność osobista   godność służby   godność funkcjonariusza   godność urzędu   formacje ochronne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article is about protection of various aspects of dignity by entities which are entitled to use the means of coercion and firearms. The use of these means is connected – as a rule – with interference with human rights and freedoms. It may also lead to violations of dignity of persons to whom these measures are applied. For the above mentioned reasons, it is important to analyze legal regulations referring to entities authorized to use the means of coercion and firearms, and to determine whether the protection of dignity was explicitly indicated in these legal regulations, is it sufficient, whether its scope is the same (in the case of various entities) and is there a need to harmonize regulations in this area.  

W artykule omówiono zagadnienia związane z ochroną różnych aspektów godności przez podmioty uprawnione do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zastosowanie tych właśnie środków – co do zasady – jest związane z ingerencją w wolności i prawa człowieka. Może zatem prowadzić do naruszenia godności osób, wobec których środki te są stosowane. Z powyższych względów istotne jest dokonanie analizy regulacji prawnych dotyczących środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz przepisów odnoszących się do podmiotów uprawnionych do posługiwania się tymi środkami, a następnie ustalenie, czy ochrona godności została w nich wskazana wprost, czy jest ona wystarczająca, czy jej zakres jest tożsamy (w przypadku różnych podmiotów) oraz czy istnieje potrzeba ujednolicenia przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109090   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2019.2.53.71

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 2

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

1 212

Number of object content views in PDF format

1229

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118451

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information