Object

Title: O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O należytym pojmowaniu dziedzictwa narodowego i jego aksjologicznych podstawach

Creator:

Frankiewicz-Bodynek, Anna

Subject and Keywords:

cultural heritage   national heritage   common good   Intangible heritage   personal dignity   axiology of the constitution  
godność   dobro wspólne   narodowe dziedzictwo   dziedzictwo kulturalne   niematerialne dziedzictwo   dobro wspólnedziedzictwo kulturalne   aksjologia konstytucji

Abstract:

The main purpose of this article is to present the constitutional concept of national cultural heritage in relation to axiological grounds of Polish Constitution such as the principle of human dignity and the principle of common good. First it is necessary to disprove the conclusion of Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage that cultural heritage comprise the monuments only. The assumption that intangible cultural heritage fall under the general definition of cultural heritage indicates that cultivation and protection of heritage is the base of the humanity of an individual. Therefore it shall be seen as a implementation of the principle of human dignity. Additionally, it needs to be noted that the principle of common good do not only refer to the state, but also to historical community, culture and traditions. It has been proved that national heritage is one of the common good factors. However the common good shall be perceived as a good of whole community, not as a good of individuals.  

Celem tekstu jest ukazanie konstytucyjnego pojęcia narodowego dziedzictwa kulturalnego w należytej relacji do aksjologicznych fundamentów Konstytucji RP, jakimi są zasada godności i dobra wspólnego. W tym celu należało w pierwszym rzędzie obalić wnioski, jakie mogłyby powstać po lekturze Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, że dziedzictwo kulturalne stanowią jedynie zabytki. Rozumienie dziedzictwa również jako dziedzictwa niematerialnego pozwoliło na wykazanie, iż jego kultywowanie i ochrona stanowią podstawę człowieczeństwa jednostki ludzkiej, a więc powinno być traktowane jak zasada stanowiąca realizację godności. Podkreślono również, że rozumienie zasady dobra wspólnego nie powinno być ograniczone jedynie do państwa. Rzeczpospolita Polska powinna być rozumiana również jako wspólnota historyczna i nawiązanie do fundamentów niepodległości, którymi są kultura i tradycja. Wykazano, że dziedzictwo narodowe, jako całość można uznać za element dobra wspólnego. Przy czym nie chodzi tu o dobro pojedynczych jednostek, lecz o dobro społeczeństwa ujmowanego wspólnotowo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89834   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Anna Frankiewicz-Bodynek

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

1 692

Number of object content views in PDF format

1954

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95732

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information