Object

Title: Utopia uspołecznienia edukacji jako dobra wspólnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Utopia uspołecznienia edukacji jako dobra wspólnego

Alternative title:

Utopia of socialization of education as a common good

Creator:

Śliwerski, Bogusław

ORCID:

0000-0002-3875-8154

Subject and Keywords:

common good   democracy   school   education   Commission of National Education  
dobro wspólne   demokracja   szkoła   edukacja   Komisja Edukacji Narodowej

Description:

The starting point for a critical analysis of the policy of democratization of education in Poland after 1989 is the idea of the common good, which was the basis of the first central educational authority in Poland, which depended only on the king and the Sejm, and was established in 1773. The author of the article recalls the fundamental premises of the National Education Commission, which demanded the dissemination of school education serving the development of educated citizens. Already in the 18th century, Polish elites drew attention to the necessity of civic education if the state was to be managed for the benefit of its citizens, and not for the sake of the authorities. In his analysis of the evolution of social thought, the author demonstrates the systematic process of Polish elites turning away from such a utopian idea also in the times of liberal democracy at the turn of the 20th and 21st centuries. There is no possibility of developing a democratic society in a country where submissive, submissive and socially passive personalities are educated in an authoritarian and centralized school system. Utopia of socialization of education as a comm on good

Abstract:

Punktem wyjścia do krytycznej analizy polityki demokratyzacji szkolnictwa w Polsce po 1989 roku jest idea dobra wspólnego, która legła u podstaw pierwszej centralnej władzy oświatowej w Polsce i która zależała tylko od króla i Sejmu, a powstała w 1773 roku. Autor artykułu przywołuje fundamentalne przesłanki Komisji Edukacji Narodowej, która upomniała się o upowszechnienie oświaty szkolnej służącej rozwojowi wykształconych obywateli. Już w XVIII wieku polskie elity zwróciły uwagę na konieczność edukacji obywatelskiej, jeśli państwo ma być zarządzane dla dobra jego obywateli, a nie samej władzy. Autor wykazuje w swojej analizie ewolucji myśli społecznej systematyczny proces odwrotu polskich elit od tak utopijnej idei także w czasach liberalnej demokracji przełomu XX i XXI wieku. Nie ma bowiem możliwości rozwijania społeczeństwa demokratycznego w kraju, w którym w autorytarnym i scentralizowanym systemie szkolnym edukuje się osobowości submisyjne, uległe i bierne społecznie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136844   doi:10.34616/146547       ISBN 978-83-62618-75-0

Language:

pol

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 4.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 4.0)

Rights holder:

Copyright by Bogusław Śliwerski

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

z.m.

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2023

In our library since:

Mar 20, 2023

Number of object content hits:

7

Number of object content views in PDF format

9

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146547

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information