Object

Title: Wyobrażenie szkoły w sytuacji konfliktu jako przestrzeni demokratycznej wspólności. Perspektywa demokracji niekonsensualnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyobrażenie szkoły w sytuacji konfliktu jako przestrzeni demokratycznej wspólności. Perspektywa demokracji niekonsensualnej

Alternative title:

The image of school in a conflict situation as a space of democratic commonness. Perspective of non-consensual democracy

Creator:

Pilas, Martyna

Subject and Keywords:

school   conflict   democracy   non-consensual democracy   pedagogy of the common place  
szkoła   konflikt   demokracja   demokracja niekonsensualna   pedagogika miejsca wspólnego

Abstract:

Conflict is an indispensable social element and the basis of a subjective relationship. The methods of resolving disputes determine the success or failure of the social group in terms of its subjective co-existence (democratic co-vivendi). School is a place of constant clashing of different points of view. The problem of unresolved or ignored disputes in education leads to the destruction of relationships, distrust and cooperation as a basis for the educational success of students. A school understood as a community and a common space should shape civic attitudes. Thanks to the appropriate conflict culture in line with the assumptions of non - consensual democracy, it is possible to preserve the democratic features of school reality.  

Konflikt jest nieodzownym elementem społecznym i podstawą relacji o podmiotowym charakterze. O sukcesie lub porażce grupy społecznej w zakresie jej podmiotowego współżycia (demokratycznego co-vivendi) decydują sposoby rozwiązywania sporów. Szkoła jest miejscem ciągłego ścierania się różnych punktów widzenia. Problem nierozwiązanych lub ignorowanych sporów w szkolnictwie prowadzi do destrukcji relacji, braku zaufania i współpracy jako podstawy sukcesu edukacyjnego uczniów. Szkoła rozumiana jako społeczność i przestrzeń wspólności powinna kształtować postawy obywatelskie. Dzięki odpowiedniej kulturze konfliktu, zgodnej z założeniami demokracji niekonsensualnej, możliwe jest zachowanie demokratycznych cech rzeczywistości szkolnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109632   ISBN 978-83-62618-56-9

DOI:

doi:10.34616/22.20.414

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 4, s. 273-286

Rights holder:

Copyright by Martyna Pilas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 22, 2023

In our library since:

Jul 16, 2020

Number of object content hits:

168

Number of object content views in PDF format

170

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119705

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information