Object

Title: Constitutional rights and freedoms in the face of new surveillance systems ; Konstytucyjne prawa i wolności w obliczu nowych systemów inwigilacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Constitutional rights and freedoms in the face of new surveillance systems  
Konstytucyjne prawa i wolności w obliczu nowych systemów inwigilacji

Alternative title:

Constitutional rights and freedoms in the face of new surveillance systems

Creator:

Brylak-Hudyma, Kamila

Subject and Keywords:

Pegasus   national security   right to privacy   surveillance   cybersecurity  
bezpieczeństwo państwa   prawo do prywatności   inwigilacja   cyberbezpieczeństwo   Pegasus

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Ubiquitous technological development and mass computerization necessarily affect not only the dailiness of the citizens but alsothe availability of new surveillance techniques. The dynamic development of these new technologies makes the legislation ofcountries seem to be lagging behind the introduction of appropriate legal regulations that would protect the fundamental rightsand freedoms of citizens against unauthorized control. According to media reports, one of the surveillance systems – Pegasuswas purchased by the Central Anticorruption Bureau. This software is extremely hard to detect by the user whose hardwarehas been infected. In addition, if Pegasus is found on the device, it is self-destructed and any traces of its presence are deleted.This means that the citizen may be controlled and does not know about it. Therefore, some doubts have arisen regarding thepossible legal basis for the use of spying systems by the state authorities. The present article analyses the applicable legislationin the context of the hypothetical power of the authorities to control citizens by using systems such as Pegasus and indicatesthe risks that the use of Pegasus may cause. The author tries to value and compare the civil rights and freedoms guaranteedby the Constitution and international law with the interest and security of the state, which would be the basis for such control.  
Wszechobecny rozwój technologiczny oraz masowa komputeryzacja nieodzownie wpływają nie tylko na codzienne życieobywateli, ale również na dostępność nowych technik inwigilacji. Dynamiczny rozwój tych nowych technologii powoduje, że ustawodawstwo państw wydaje się nie nadążać z wprowadzeniem odpowiednich uregulowań prawnych, którechroniłyby podstawowe prawa i wolności obywatela przed niedozwoloną kontrolą. Według medialnych doniesień jedenz systemów inwigilacji – Pegasus miał zostać zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Oprogramowanieto jest wyjątkowo trudne do wykrycia przez użytkownika, którego sprzęt został zainfekowany. Ponadto w przypadku znalezienia Pegasusa na urządzeniu przy użyciu innych programów dochodzi do jego samozniszczenia i zatarcia wszelkichśladów obecności. Oznacza to, że obywatel może być kontrolowany i o tym nie wiedzieć. Pojawiły się więc wątpliwościco do ewentualnych podstaw prawnych do używania przez władze państwa systemów szpiegujących. Niniejszy artykułdokonuje analizy obowiązujących przepisów w kontekście hipotetycznego uprawnienia władz do kontroli obywateli przyużyciu systemów takich jak Pegasus oraz wskazuje zagrożenia, które może spowodować jego używanie. Autorka próbujewartościować i porównać zagwarantowane w Konstytucji oraz w aktach prawa międzynarodowego prawa i wolności obywatelskie z interesem i bezpieczeństwem państwa, który miałby stanowić podstawę do przeprowadzenia tego typu kontroli.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118680

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 2 s. 12-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 3, 2021

In our library since:

Dec 8, 2020

Number of object content hits:

161

Number of object content views in PDF format

161

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128283

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information