Object

Title: Analiza i praktyczne uwagi w zakresie konstrukcji i stosowania prawa do bycia zapomnianym w UE

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Analiza i praktyczne uwagi w zakresie konstrukcji i stosowania prawa do bycia zapomnianym w UE

Alternative title:

Analysis and practical comments on construction and implementation of right to be forgotten in the EU

Creator:

Rojszczak, Marcin

Subject and Keywords:

the right to be forgotten   privacy   the right to erasure   censorship   GDPR  
prywatność   prawo do bycia zapomnianym   prawo do usunięcia danych   cenzura   RODO

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Legal regulations connected with the protection of personal data are evolving in the direction of granting the individuals an effective control of information concerning them, published on the Internet. In the world of forefront of developments in this field for many years is the European Union, in which individual rights and freedoms are permanently enshrined in the Charter of Fundamental Rights. Uncompromising protection of individual rights is encouraged by both the EU legislature, as well as the judgments of the constitutional courts of the Member States and the European Court of Justice. The purpose of this article is to present the most important principles of the right to be forgotten and to analyze whether the current form of this law, which is a consequence of the ECJ rulings, does not contribute to the weakening of other fundamental rights such as the right to information and freedom of expression.  

Regulacje prawne związane z ochroną danych osobowych ewoluują w kierunku umożliwienia jednostkom skutecznej kontroli informacji ich dotyczących publikowanych w sieci Internet. Na świecie w awangardzie zmian w tym zakresie od lat znajduje się UE, w której prawa i wolności osobiste są trwale zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych. Bezkompromisowa ochrona praw jednostki jest wzmacniana zarówno przez prawodawcę unijnego, jak i przez orzeczenia sądów konstytucyjnych państw członkowskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zasad prawa do bycia zapomnianym oraz analiza, czy obecny kształt tego prawa, będący następstwem orzeczeń TS, nie wpływa negatywnie na gwarancje związane z innymi prawami podstawowymi, takimi jak prawo do informacji czy swobody wypowiedzi.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124399   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 3 s. 30-41

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Apr 29, 2021

Number of object content hits:

132

Number of object content views in PDF format

140

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134952

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information