Object

Title: Prawna ochrona życia prywatnego a ochrona informacji o sobie samym w Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawna ochrona życia prywatnego a ochrona informacji o sobie samym w Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane aspekty

Alternative title:

Legal protection of one ̓s private life and protection of information about oneself in the Constitution of the Republic of Poland in the case law of the Constitutional Tribunal — selected aspects

Creator:

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

privacy   data protection   GDPR   Constitutional Tribunal   surveillance  
prywatność   ochrona danych osobowych   inwigilacja   Trybunał Konstytucyjny   RODO

Abstract:

Guaranteeing proper mechanisms for protecting privacy and information about oneself is one of the biggest challenges currently facing the legislator. This is a particularly difficult task, given the various concepts about what privacy is, what aspects of life should be considered intimate for the individual, and where the border between the protection of privacy and information autonomy lies. The practice of applying the law in this case significantly differs from reality, which can be seen when analysing the rulings of the Constitutional Tribunal. This issue takes on a special meaning when the right to privacy either concerns particularly sensitive information for the individual or stands in opposition to other legally protected goods. For this reason, I considered it appropriate to take a closer look at the jurisprudence of the Constitutional Tribunal regarding the protection of privacy and informational autonomy of an individual in the context of information about his state of health, protection of security and public order, as well as the openness of public authorities.  

Zagwarantowanie prawidłowych mechanizmów ochrony prywatności i informacji o sobie samym jest jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed ustawodawcą. Jest to szczególnie trudne zadanie ze względu na różne koncepcje na temat prywatności, aspektów życia, które należy uznać za intymne dla jednostki, oraz pytanie, gdzie leży granica pomiędzy ochroną prywatności a autonomią informacyjną. Praktyka stosowania prawa w tym wypadku znacznie odbiega od rzeczywistości, o czym można się przekonać, analizując orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Kwestia ta nabiera wyjątkowego znaczenia, kiedy prawo do prywatności bądź to dotyczy szczególnie wrażliwych dla jednostki informacji, bądź stoi w kontrze do innych dóbr prawnie chronionych. Z tego względu za zasadne uznałam przyjrzenie się bliżej orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki w kontekście informacji o jej stanie zdrowia, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również jawności działania organów władzy publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115922   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 207-223

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

194

Number of object content views in PDF format

204

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127053

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information