Object

Title: Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ochrona danych osobowych w wybranych państwach Azji

Creator:

Abu Gholeh, Magdalena   Kuźnicka-Błaszkowska, Dominika

ORCID:

0000-0003-0354-7581   0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

personal data protection   right to privacy   transfer of personal data to third countries   Asia   GDPR   APAC countries   MENA countries  
ochrona danych osobowych   prawo do prywatności   przetwarzanie danych w państwach trzecich   Azja   RODO   państwa azjatyckie   państwa arabskie

Abstract:

Personal data protection and individual’s right to privacy are one of the most important issues in recent years. In order to ensure the informational autonomy of individuals the European Parliament and the Council have introduced the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). The basic aim of this legislation is to ensure the effective protection of personal data, as well as to harmonize and enhance the EU’s internal market. However the regulation would not be able to achieve those goals without adequate provisions applicable to processors and controllers from countries outside the Union that offer goods and services to data subjects who are in the EU. This monograph aims at examining whether the use of services provided by Asian entrepreneurs ensures the security of personal data processing. Given the cultural diversity of Asian countries and the scope of services provided by them, it is relevant to examine local data protection regimes. The holistic analysis requires evaluation of the legislation in force and it’s application. This study enabled to identify Asian countries that provide an adequate level of data protection. Thus processing operations taken by entities originating from those countries should be secure from the perspective of EU personal data protection law  

Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności jednostki to jeden z najbardziej istotnych problemów ostatnich lat. W celu zapewnienia szerokich gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jego celem oprócz zapewnienia efektywnej i skutecznej ochrony danych osobowych jest również harmonizacja i wzmocnienie rynku wewnętrznego UE. Jednocześnie regulacja nie osiągnie swoich celów, jeśli nie zagwarantuje się ochrony prawa do prywatności i danych osobowych przez podmioty, które pochodząc z poza Unii Europejskiej dostarczają towary i usługi jej obywatelom i instytucjom.Prezentowana monografia ma na celu zbadanie, czy korzystanie z usług dostarczanych przez przedsiębiorców pochodzących z państw azjatyckich gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Biorąc pod uwagę różnorodność kulturową państw tego kontynentu oraz zakres i ilość dostarczanych z nich usług, zasadne jest zbadanie w jaki sposób kształtuje się w niektórych z nich ochrona prywatności i danych osobowych, biorąc pod uwagę zarówno przyjęty model ochrony jak również praktykę stosowania prawa. Pozwoliło to na wskazanie państw, które zapewniają adekwatny poziom ochrony, zatem przetwarzanie danych osobowych przez pochodzące z nich podmioty (pod warunkiem zrealizowaniaobowiązków wynikających z RODO) co do zasady powinno być bezpieczne i spełniać wymagania unijnego rozporządzenia

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczma, Paweł. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104904   ISBN 978-83-66066-87-8 (druk)   ISBN 978-83-66066-88-5 (online)

DOI:

10.34616/23.19.155

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 155)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Abu Gholeh, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Jan 14, 2020

Number of object content hits:

1 432

Number of object content views in PDF format

1686

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/112255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information