Object

Title: Ethical problems of implementing the Internet of Medical Things ; Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ethical problems of implementing the Internet of Medical Things  
Etyczne problemy wdrażania medycznego Internetu rzeczy

Alternative title:

Ethical problems of implementing the Internet of Medical Things

Creator:

Greser, Jarosław

ORCID:

0000-0002-1021-6142

Subject and Keywords:

internet of medical things   medical device   privacy   cybersecurity   GDPR  
Internet rzeczy   wyrób medyczny   prywatność   cyberbezpieczeństwo   RODO

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

In the present article, the author brings up the issue connected with the implementation of the Internet of Medical Things. The literature emphasizes that there are ethical dilemmas regarding the use of H-IoT devices which are popular among researchers since the beginning of this technology and they are being analyzed from different perspectives, all of which raise different doubts. The author presents chosen ethical problems from the perspective of manufacturers of these devices which are located in the EU. The article is divided into four parts. The first one is an introduction to issues connected with business ethics – a specific set of rules of which the recipients are entrepreneurs. Secondly, there is an analysis of privacy in the area connected with stigmatization regarding the use of H-IoT devices and problems regarding ownership of data collected by these devices, and ensuring cybersecurity of their users.  
W niniejszym opracowaniu autor porusza problematykę związaną z wdrażaniem medycznego Internetu rzeczy, przy czym z etycznego punktu widzenia. W literaturze podkreśla się, że problemy etyczne związane z korzystaniem z urządzeń H-IoT cieszą się zainteresowaniem badaczy od początków rozwoju tej technologii i są analizowane z różnych perspektyw, z których każda naświetla inne obawy. Przedstawione zatem zostały wybrane problemy etyczne z perspektywy producentów urządzeń mających swoją siedzibę na terenie UE. Artykuł podzielono na cztery części, z których pierwsza jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z etyką biznesu – swoistego zespołu norm, którego adresatem są przedsiębiorcy. Następnie przeanalizowano prywatność w wymiarze związanym ze stygmatyzacją związaną z korzystaniem z urządzeń H-IoT oraz problemy dotyczące własności danych zbieranych przez te urządzenia, a także zapewnienia cyberbezpieczeństwa ich użytkownikom.

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118459

DOI:

10.34616/pme.2020.3.4.11

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 3 s. 4-11

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 18, 2022

In our library since:

Nov 30, 2020

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

108

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information