Object

Title: Legal aspects of using cloud computing technology in the area of healthcare ; Prawne aspekty wykorzystania technologii cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal aspects of using cloud computing technology in the area of healthcare  
Prawne aspekty wykorzystania technologii cloud computing w sektorze opieki zdrowotnej

Alternative title:

Legal aspects of using cloud computing technology in the area of healthcare

Creator:

Biczysko-Pudełko, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-4724-1851

Subject and Keywords:

cloud computing   personal data   health data   electronic health record   GDPR   Network and Information Systems Directive  
cloud computing   dane osobowe   elektroniczna dokumentacja medyczna   RODO   dyrektywa NIS   dane medyczne

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The purpose of the present article is an attempt to answer the question regarding legal implications of using cloud computing technology in the area of healthcare, specifically the possibility to process data regarding health within electronic medical record which is present in such information systems as cloud computing. Therefore, the main background of deliberations are regulations of the European Parliament and the Council of 27 April 2016, on protection of natural persons in regard to processing of personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), and also – on a smaller scale – regulations of Directive of the European Parliament and the Council 2016/1148 of 6 July 2016, regarding resources for a high and common level of security of the Web and information systems within the EU, and regulations of Polish law amended on that basis.  
Celem niniejszego opracowania jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o prawne implikacje wykorzystywania technologii cloud computing (chmury obliczeniowej) w sektorze opieki zdrowotnej, a ściślej możliwości przetwarzania danych dotyczących zdrowia w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonującej w takich systemach informatycznych jak chmura obliczeniowa. Stąd też głównym tłem rozważań będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także – w mniejszym jednak zakresie – przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/1148 z 6.7.2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, i przyjęte na jej podstawie przepisy prawa polskiego.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118460

DOI:

10.34616/pme.2020.3.12.19

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 3 s. 12-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 3, 2021

In our library since:

Nov 30, 2020

Number of object content hits:

131

Number of object content views in PDF format

131

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129044

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information