Object

Title: The importance of information concerning employees’ health in order to ensure safe working conditions by the employer ; Znaczenie informacji o stanie zdrowia pracowników dla zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The importance of information concerning employees’ health in order to ensure safe working conditions by the employer  
Znaczenie informacji o stanie zdrowia pracowników dla zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy

Alternative title:

The importance of information concerning employees’ health in order to ensure safe working conditions by the employer

Creator:

Tlatlik, Justyna

ORCID:

0000-0002-8254-7418

Subject and Keywords:

GDPR   personal data protection in employment   health   occupational health and safety  
RODO   ochrona danych osobowych w zatrudnieniu   stan zdrowia   bezpieczeństwo i higiena pracy

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of the article is to determine the relationship between the protection of information concerning employees’ health, resulting from their right to privacy and personal data protection, and the employer’s obligation to ensure safe working conditions. The issue of the conflict between the protection of rights such as privacy and non-discrimination, and ensuring the safety in workplace, has not been the subject of in-depth analysis of a labour law doctrine. The article draws attention to the discrepancies between the scope of information about the employee’s health that the employer may legally obtain, and the employer’s needs for ongoing assessment of the employee’s ability to perform work in conditions that are safe for him/her and other workers.  
Celem artykułu jest określenie relacji między ochroną informacji o stanie zdrowia pracowników, wynikającą z przysługującego im prawa do prywatności oraz przepisów o ochronie danych osobowych, a obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Zagadnienie konfliktu pomiędzy ochroną dóbr, jakimi są prywatność i zakaz dyskryminacji, a zapewnieniem bezpieczeństwa nie było dotąd przedmiotem pogłębionych analiz doktryny na gruncie prawa pracy. W artykule zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy zakresem informacji o zdrowiu pracownika, jakie pracodawca zgodnie z prawem może pozyskiwać, a potrzebami pracodawcy dla dokonywania bieżącej oceny zdolności pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118585

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2020.1.219.231

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

307

Number of object content views in PDF format

307

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information