Object

Title: Kilka refleksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka refleksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej

Alternative title:

Some reflections on the issue of contributions to the general partnership

Creator:

Walaszek-Pyzioł, Anna   Pyzioł, Wojciech

ORCID:

0000-0002-1509-1051   0000-0003-4522-4959

Subject and Keywords:

general partnership   contributions   articles of association  
spółka jawna   wkłady   umowa spółki

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

A general partnership cannot be a partnership in which even only one of the partners would not be obliged to contribute. A general partnership may, however, arise as a legal entity, although no contributions have been made to it yet — making contributions to the company is an obligation of partners, which may be performed not only after the formation of the company, but also at a later date. The articles of association may provide that individual partners will be required to make their contribution after the conclusion of the articles, but before the company is registered.  

Spółka jawna nie może być spółką „bezwkładową”, to znaczy taką, w której choćby jeden ze wspólników nie byłby zobowiązany do wniesienia wkładu. Spółka jawna może jednak powstać jako podmiot prawa, mimo iż nie wniesiono do niej jeszcze jakichkolwiek wkładów — wniesienie wkładów do spółki jest zobowiązaniem wspólników, które może być wykonane nie tylko po zawiązaniu spółki, lecz także w późniejszym terminie. Umowa spółki może również przewidywać, że poszczególni wspólnicy będą zobowiązani wnieść swój wkład po zawarciu umowy, ale jeszcze przed zarejestrowaniem spółki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109180   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.44

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 665-673

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

925

Number of object content views in PDF format

931

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118798

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information