Object

Title: Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.

Alternative title:

Termination of the articles of registered partnership by one of the two partners in context of the issue of overtaking of assets on the basis of article 66 of Commercial Companies Code

Creator:

Jagodziński, Marcin   Guzewicz, Agnieszka

Subject and Keywords:

partner   registered partnership   termination of the articles of partnership   overtaking of assets   succession  
wspólnik   spółka jawna   wypowiedzenie umowy spółki   przejęcie majątku   sukcesja

Abstract:

Institution of termination of the articles of registered partnership by one of two partners in context of overtaking of assets on the basis of Article 66 of Commercial Companies Code deals with issues of partnerships. The analysis of special kind of lawsuit, aiming at taking over the assets of the partnership by one of the partners with the obligation to settle with the withdrawing partner, leaves no doubt that many relevant aspects have not been decided de lege lata. Practice of business transactions shows that it is necessary to present de lege ferenda postulates  

Instytucja wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście przejęcia majątku na podstawie art. 66 Kodeksu spółek handlowych dotyczy problematyki spółek osobowych. Analiza szczególnego rodzaju powództwa, zmierzającego do przejęcia majątku spółki przez jednego ze wspólników z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem, nie pozostawia wątpliwości, że wiele istotnych aspektów nie zostało rozstrzygniętych na płaszczyźnie de lege lata. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że konieczne staje się przedstawienie postulatów de lege ferenda

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109204   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.112.5

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 67-77

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Jagodziński, Agnieszka Guzewicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

896

Number of object content views in PDF format

903

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95866

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information