Object

Title: A statement of claim against the partnership for declaring invalid the resolution of partners ; Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A statement of claim against the partnership for declaring invalid the resolution of partners  
Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej

Creator:

Matysiak, Wiktor P.

ORCID:

0000-0002-8552-6321

Subject and Keywords:

partnership, partners   resolution of partners   invalid resolution  
spółka   wspólnicy   uchwała wspólników   nieważność uchwały wspólników

Abstract:

The Commercial Companies Code does not contain any regulation regarding the appeal against resolutions of partners of partnerships. Such resolutions may, however, be unlawful, violate the interests of the company or be aimed at harming a partner. They may be considered void within the meaning of Art. 58 of the Civil Code. Such resolutions may be subject to judicial review by way of an action seeking the annulment of a resolution. The purpose of this article is to answer the question of the admissibility of such an action and its conditions.  

Kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnej regulacji dotyczącej zaskarżenia uchwał wspólników spółek osobowych. Takie uchwały mogą być jednak sprzeczne z prawem, godzić w interesy spółki lub mieć na celu pokrzywdzenie wspólnika. Mogą być one uznane za dotknięte nieważnością w rozumieniu art. 58 kodeksu cywilnego Tego rodzaju uchwały mogą być przedmiotem kontroli sądowej w drodze powództwa o ustalenie nieważności uchwały. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność takiego powództwa i jego przesłanki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:115918   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.121.12

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 143-153

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Sep 24, 2020

Number of object content hits:

1 500

Number of object content views in PDF format

1505

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127049

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information