Object

Title: Legitymacja organów spółki oraz ich członków do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legitymacja organów spółki oraz ich członków do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Alternative title:

The right of company’s governing bodies and their individual members to appeal resolutions adopted by meetings of capital companies’ shareholders

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Łazarewicz, Sylwia

ORCID:

0000-0003-1950-9993

Subject and Keywords:

commercial law   commercial companies   Supreme Court case law   challenging resolutions   action for setting aside or invalidating a resolution  
prawo handlowe   spółki kapitałowe   orzecznictwo Sądu Najwyższego   zaskarżanie uchwał   powództwo o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały

Abstract:

The legislator granted the right to appeal shareholders’ resolutions to both — company’s governing bodies and their individual members. The Commercial Companies Code, however, does not specify the rules for taking action of this kind by the management board, the supervisory board, the board of directors, the audit committee, or the circle of authorized members of these bodies. The main purpose of the article is to determine when the entitlement of company’s officers to appeal against shareholders’ resolutions expires. Due to the ratio legis of the analyzed provisions, it is necessary to assume that a member of the governing body retains the right to support their action even after losing his status. The position of the Supreme Court denying a former company officer the legitimacy to appeal against a resolution on their dismissal and a resolution not to grant them discharge should also be regarded as not providing an adequate level of protection.  

Ustawodawca przyznał legitymację do zaskarżania uchwał wspólników zarówno organom spółek kapitałowych, jak i ich poszczególnym członkom. Kodeks spółek handlowych nie precyzuje jednak ani zasad wniesienia powództwa przez zarząd, radę dyrektorów, radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, ani kręgu uprawnionych członków tych gremiów. Głównym celem artykułu jest ustalenie, kiedy wygasa uprawnienie członków organów spółek kapitałowych do zaskarżenia uchwał wspólników. Wzgląd na ratio legis analizowanych przepisów nakazuje przyjąć, że członek organu zachowuje prawo do popierania powództwa choćby po wniesieniu pozwu utracił swój status. Za niezapewniające właściwego poziomu ochrony należy uznać również stanowisko Sądu Najwyższego odmawiające byłemu członkowi organu spółki legitymacji do zaskarżenia uchwały o jego odwołaniu oraz uchwały o nieudzieleniu mu absolutorium.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136226   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.30

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146024

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information