Object

Title: Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

Alternative title:

The indirect placement of a limited partner’s surname in business name of a limited liability partnership

Creator:

Grześków, Mateusz

ORCID:

0000-0003-1011-6413

Subject and Keywords:

business name   limited liability partnership   limited partner   liability for company’s obligations   surname  
firma   spółka komandytowa   komandytariusz   odpowiedzialność za zobowiązania spółki   nazwisko

Abstract:

In the limited liability partnership, whose general partner is a non-natural person, there is a possibility that in its business name may occur an indirect placement of a limited partner’s surname when general partner’s business name contains surname of a limited partner. Accordance to art. 104 § 3 of Polish Code of Commercial Companies CCC limited liability partnership’s business name shall contain full business name of at least one of its general partners who are non-natural persons. In the result art. 104 § 4 CCC is infringed by the force of the law itself. This conflict of laws can be resolved by application of either lingual or functional interpretations of these contracting to each other provisions. Due to the needs of business practice, more liberal approach to the application of art. 104 § 4 should be adopted. Additionally, it would be wrong to punish entities who are acting in accordance with law for obeying it. Finally, the indirect placement of a limited partner’s surname in the business name of a limited liability partnership shall not result in holding limited partner liable for its debts.  

W przypadku spółki komandytowej, której komplementariuszem jest podmiot niebędący osobą fizyczną, może mieć miejsce przypadek pośredniego umieszczenia nazwiska komandytariusza w firmie spółki, w sytuacji gdy w firmie komplementariusza umieszczone jest nazwisko komandytariusza. Obowiązek inkorporowania tej firmy dofirmy spółki komandytowej wynika wprost z art. 104 § 3 k.s.h. W rezultacie dochodzi do kolizji z normą zawartą w art. 104 § 4 k.s.h., zakazującą umieszczania nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej. Wymaga to podjęcia rozważań w drodze wykładni literalnej oraz funkcjonalnej, czy rzeczywiście dochodzi do naruszenia zakazu wyrażonego w art. 104 § 4 k.s.h. W konkluzji przyjmuje się, iż zasadne jest odrzucenie rygorystycznego podejścia wypływającego z interpretacji literalnej ze względu na potrzeby obrotu gospodarczego, zważywszy, iż do naruszenia zakazu dochodzi przede wszystkim z racji wypełnienia innej normy o charakterze ius cogens. W efekcie pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki komandytowej nie wiąże się ze zniesieniem ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108594   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.24.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 24 (2018), s. 21-31

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

33

Number of object content views in PDF format

37

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118184

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information