Object

Title: Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych

Alternative title:

Issues connected with negative resolutions and non-existent resolutions of bodies of capital companies

Creator:

Piotrowski, Tomasz

Subject and Keywords:

resolution   company   negative resolution   non-existent resolution   partners   shareholders  
uchwała   spółka   uchwała negatywna   uchwała nieistniejąca   wspólnicy   akcjonariusze

Abstract:

This article is devoted to the issue of the admissibility of distinguishing negative resolutions and non-existent resolutions adopted by bodies in capital companies. The current legal provisions do not contain explicit regulations that allow or prohibit the existence of these legal structures. However, the fact whether it is possible to separate them is not only doctrinal, but also above all practical. This work considers the legal nature of the resolution as a legal act and also presents the most important problems regarding the admissibility of negative and non-existent resolutions. The aim of the article is to assess the admissibility of these structures on the basis of regulations and general principles of company law. The arguments adopted both by the representatives of the commercial law doctrine, as well as the analysis of the thesis from the case-law, which have the most significant impact on the solution to the problem, were presented. Critical analysis of the concept of non-applicable regulations and non-compliant with the rules of economic turnover were also made.  

Niniejszy artykuł jest poświęcony kwestii dopuszczalności wyodrębniania uchwał negatywnych oraz uchwał nieistniejących podejmowanych przez organy w spółkach kapitałowych. Obecne przepisy prawne nie zawierają wyraźnych uregulowań dopuszczających bądź zakazujących istnienia wskazanych konstrukcji prawnych. Jednak to, czy istnieje możliwość ich wyodrębnienia, ma znaczenie nie tylko doktrynalne, ale przede wszystkim praktyczne. W pracy rozważono charakter prawny uchwały jako czynności prawnej, a także omówiono najważniejsze problemy dotyczące dopuszczalności uchwał negatywnych i nieistniejących. Celem jest ocena dopuszczalności powyższych konstrukcji na gruncie przepisów oraz powszechnych zasad prawa spółek. W związku z tym przedstawiono argumenty przyjmowane przez przedstawicieli doktryny prawa handlowego. Analizie poddano również tezy z orzecznictwa mające najistotniejszy wpływ na rozwiązanie problemu. Dokonano też krytycznej analizy koncepcji nieprzystających do obecnie obowiązujących regulacji i niezgodnych z zasadami obrotu gospodarczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108583   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.25.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 25 (2018), s. 27-40

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

144

Number of object content views in PDF format

149

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118171

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information